Bí mật đội vệ binh hoàng gia Anh luôn mặc quân phục màu đỏ

Google News

Trong suốt hàng trăm năm, vệ binh hoàng gia Anh làm nhiệm vụ tại cung điện Buckingham mặc quân phục nổi bật với áo đỏ, quần đen và nhiều điều thú vị khác.

  • Bi mat doi ve binh hoang gia Anh luon mac quan phuc mau do
  • Bi mat doi ve binh hoang gia Anh luon mac quan phuc mau do-Hinh-2
  • Bi mat doi ve binh hoang gia Anh luon mac quan phuc mau do-Hinh-3
  • Bi mat doi ve binh hoang gia Anh luon mac quan phuc mau do-Hinh-4
  • Bi mat doi ve binh hoang gia Anh luon mac quan phuc mau do-Hinh-5
  • Bi mat doi ve binh hoang gia Anh luon mac quan phuc mau do-Hinh-6
  • Bi mat doi ve binh hoang gia Anh luon mac quan phuc mau do-Hinh-7
  • Bi mat doi ve binh hoang gia Anh luon mac quan phuc mau do-Hinh-8
  • Bi mat doi ve binh hoang gia Anh luon mac quan phuc mau do-Hinh-9
  • Bi mat doi ve binh hoang gia Anh luon mac quan phuc mau do-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)