Các cụ dạy: Nam tử hán không mao thì quý như vàng, nữ nhân có phúc thì ít mao

Bạn đã hiểu hết ý nghĩa câu nói này chưa?

 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-2
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-3
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-5
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-6
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-7
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-8
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-9
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-10
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-11
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-12
 • Cac cu day: Nam tu han khong mao thi quy nhu vang, nu nhan co phuc thi it mao-Hinh-13
Theo Thạch Thảo/Sài Gòn Thể Thao