Các loài vật “Sách Đỏ” nào xuất hiện trên Cửu Đỉnh nhà Nguyễn? (1)

Quá một nửa các loài vật được khắc hình trên Cửu Đỉnh nhà Nguyễn ngày nay là loài đã Tuyệt chủng, Nguy cấp, hoặc Sẽ nguy cấp... đối chiếu theo Sách Đỏ Việt Nam.

  • Cac loai vat “Sach Do” nao xuat hien tren Cuu Dinh nha Nguyen? (1)
  • Cac loai vat “Sach Do” nao xuat hien tren Cuu Dinh nha Nguyen? (1)-Hinh-2
  • Cac loai vat “Sach Do” nao xuat hien tren Cuu Dinh nha Nguyen? (1)-Hinh-3
  • Cac loai vat “Sach Do” nao xuat hien tren Cuu Dinh nha Nguyen? (1)-Hinh-4
  • Cac loai vat “Sach Do” nao xuat hien tren Cuu Dinh nha Nguyen? (1)-Hinh-5
  • Cac loai vat “Sach Do” nao xuat hien tren Cuu Dinh nha Nguyen? (1)-Hinh-6
  • Cac loai vat “Sach Do” nao xuat hien tren Cuu Dinh nha Nguyen? (1)-Hinh-7
  • Cac loai vat “Sach Do” nao xuat hien tren Cuu Dinh nha Nguyen? (1)-Hinh-8
  • Cac loai vat “Sach Do” nao xuat hien tren Cuu Dinh nha Nguyen? (1)-Hinh-9
Quốc Lê