Cảm nhận không khí Tết xưa ở Hà Nội năm 1928 (1)

Cùng cảm nhận bầu không khí Tết ở Hà Nội năm 1928 qua loạt ảnh tư liệu quý được người Pháp lưu giữ.

  • Cam nhan khong khi Tet xua o Ha Noi nam 1928 (1)
  • Cam nhan khong khi Tet xua o Ha Noi nam 1928 (1)-Hinh-2
  • Cam nhan khong khi Tet xua o Ha Noi nam 1928 (1)-Hinh-3
  • Cam nhan khong khi Tet xua o Ha Noi nam 1928 (1)-Hinh-4
  • Cam nhan khong khi Tet xua o Ha Noi nam 1928 (1)-Hinh-5
  • Cam nhan khong khi Tet xua o Ha Noi nam 1928 (1)-Hinh-6
  • Cam nhan khong khi Tet xua o Ha Noi nam 1928 (1)-Hinh-7
  • Cam nhan khong khi Tet xua o Ha Noi nam 1928 (1)-Hinh-8
  • Cam nhan khong khi Tet xua o Ha Noi nam 1928 (1)-Hinh-9
T.B (tổng hợp)