Cận cảnh những món quà đặc biệt bạn bè quốc tế tặng Bác Hồ (1)

Vượt qua giá trị vật chất hữu hình, những tặng phẩm này chứa đựng tình cảm vô giá mà bằng hữu từ khắp năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh...

 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-2
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-3
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-4
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-5
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-6
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-7
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-8
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-9
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-10
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-11
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-12
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-13
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-14
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (1)-Hinh-15
Quốc Lê