Can thiệp rối loạn phổ tự kỉ - Để khác biệt không là rào cản

Google News

Hơn cả một tác phẩm khoa học, cuốn sách 'Can thiệp rối loạn phổ tự kỉ - Để khác biệt không là rào cản' được độc giả ví như bộ phim với chiều dài 20 năm can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở Việt Nam.

Thái Hà Books vừa ra mắt cuốn sách Can thiệp rối loạn phổ tự kỉ - Để khác biệt không là rào cản. Cuốn sách gồm 8 chương được tiếp cận xuyên suốt ở góc nhìn rối loạn phổ tự kỉ là sự khác biệt trong phát triển và mục tiêu của quá trình can thiệp là hỗ trợ để những khác biệt đó không trở thành rào cản đối với sự phát triển cũng như quá trình thích nghi của trẻ với vui chơi, học tập và cuộc sống.
Hơn cả một tác phẩm khoa học, cuốn sách được độc giả ví như bộ phim với chiều dài 20 năm can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở Việt Nam mà tác giả - TS. Nguyễn Nữ Tâm An là người may mắn được chứng kiến và góp phần vào đó.
Can thiep roi loan pho tu ki - De khac biet khong la rao can
 

Với gần 400 trang màu, 8 chương, 45 từ khoá về rối loạn phổ tự kỉ, gần 300 hình minh  họa, 40 trường hợp, gần 60 bảng và biểu mẫu, 145 tài liệu tham khảo… độc giả có thể nhận được:
Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giáo dục trẻ tự kỉ từ góc nhìn giáo dục đặc biệt và thêm góc nhìn của ngành gần như âm ngữ trị liệu và hoạt động trị liệu.
Các trường hợp minh hoạ sẽ giúp định hướng cho việc lựa chọn, vận dụng phương pháp can thiệp. Nhớ từng ca can thiệp là thói quen và kỹ năng của nhà chuyên môn giáo dục đặc biệt.
Hàng trăm ví dụ và các biểu mẫu giúp độc giả là nhà chuyên môn biết thiết kế hoạt động can thiệp và vận dụng vào các nghiên cứu cho sinh viên, học viên ngành giáo dục đặc biệt cũng như các ngành gần.
Các kế hoạch can thiệp mẫu, hơn cả kế hoạch giáo dục cá nhân chính là các kế hoạch được thiết kế chuyên sâu theo đặc trưng của từng phương pháp.
Hệ thống hình ảnh, để các nhà chuyên môn có mẫu vận dụng và thiết kế trong khi làm việc.
Trị liệu chơi, trị liệu giác quan, trị liệu âm nhạc và cả ứng dụng công nghệ cũng như những phương pháp, chương trình can thiệp có căn cứ khoa học cũng được tác giả trình bày từ lý thuyết đến thực hành, mô tả hiện tại và hướng đến tương lai.
Những câu chuyện trải dài gần 20 năm, là lịch sử để thế hệ các nhà chuyên môn sau này biết và trân trọng những thứ có trong hiện tại.
Tác giả hy vọng, ngôn từ trong cuốn sách sẽ giúp chạm vào trái tim độc giả để có được tiếng nói chung trong hành trình tìm kiếm các nguồn lực tốt nhất trong can thiệp rối loạn phổ tự kỉ ở Việt Nam. Bất cứ ai từng có trải nghiệm với người rối loạn phổ tự kỉ, chúng ta sẽ hiểu “để khác biệt không là rào cản” là thông điệp đúng và nhân văn nhất cho họ.
2023 tròn 80 năm 'tự kỉ' được gọi tên lần đầu bởi Leo Kanner. Với tính chất phức tạp và sự độc đáo trong phát triển, rối loạn phổ tự kỉ nhận được sự quan tâm khá lớn của giới nghiên cứu trong suốt nhiều năm qua với nhiều quan điểm tiếp cận rất khác nhau.
Rối loạn phổ tự kỉ thuộc nhóm rối loạn phát triển. Trong đó, nếu như khuyết tật trí tuệ là tình trạng kém phát triển chức năng nhận thức; khuyết tật học tập được thể hiện ở những khó khăn trong phát triển năng lực đọc, viết, tính toán; rối loạn giao tiếp hay rối loạn vận động là sự suy giảm chức năng trong các lĩnh vực giao tiếp và vận động; tăng động giảm chú ý là rối loạn ảnh hưởng đến khả năng tập trung và chú ý trong các hoạt động… thì rối loạn phổ tự kỉ bao gồm cả sự suy giảm trong chức năng giao tiếp xã hội và những khác biệt trong cách trẻ tiếp nhận và xử lý các kích thích từ môi trường.
Khi nhìn nhận rối loạn phổ tự kỉ ở tình trạng khác biệt trong phát triển nghĩa là chúng ta cần cung cấp những hỗ trợ và cả những điều chỉnh môi trường để trẻ rối loạn phổ tự kỉ có thể thích nghi, phản ứng lại một cách phù hợp với tiêu chuẩn chung và chấp nhận cả những phản ứng theo cách riêng của trẻ.

Theo Tình Lê/Vietnamnet