Cảnh tượng bất ngờ ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1938 - 1939

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Có lịch sử hình thành từ năm 1864, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những sở thú lâu đời nhất thế giới. Cùng xem loạt ảnh hiếm về địa điểm nổi tiếng này năm 1938 - 1939.

 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-2
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-3
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-4
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-5
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-6
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-7
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-8
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-9
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-10
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-11
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-12
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-13
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-14
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-15
 • Canh tuong bat ngo o Thao Cam Vien Sai Gon nam 1938 - 1939-Hinh-16