Câu chuyện hào hùng về lá quốc kỳ bên bờ sông Bến Hải

Màu cờ đỏ tươi thắm ở cầu Hiền Lương – sông Bến Hải ngày hôm nay chính lời khẳng định mang tính thời đại về giá trị trường tồn của độc lập, tự do và thống nhất với dân tộc Việt Nam...

 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai
 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai-Hinh-2
 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai-Hinh-3
 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai-Hinh-4
 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai-Hinh-5
 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai-Hinh-6
 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai-Hinh-7
 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai-Hinh-8
 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai-Hinh-9
 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai-Hinh-10
 • Cau chuyen hao hung ve la quoc ky ben bo song Ben Hai-Hinh-11
Quốc Lê