Chết nơi hoang vắng, “của quý” của hoàng đế Napoleon bị ai đánh cắp?

Hoàng đế Napoleon là nhà quân sự, nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử nước Pháp. Ông qua đời trên hòn đảo St. Helena hoang vắng. Sau khi chết, "của quý" của ông bị đánh cắp trở thành một bí ẩn lớn của nhân loại.

  • Chet noi hoang vang, “cua quy” cua hoang de Napoleon bi ai danh cap?
  • Chet noi hoang vang, “cua quy” cua hoang de Napoleon bi ai danh cap?-Hinh-2
  • Chet noi hoang vang, “cua quy” cua hoang de Napoleon bi ai danh cap?-Hinh-3
  • Chet noi hoang vang, “cua quy” cua hoang de Napoleon bi ai danh cap?-Hinh-4
  • Chet noi hoang vang, “cua quy” cua hoang de Napoleon bi ai danh cap?-Hinh-5
  • Chet noi hoang vang, “cua quy” cua hoang de Napoleon bi ai danh cap?-Hinh-6
  • Chet noi hoang vang, “cua quy” cua hoang de Napoleon bi ai danh cap?-Hinh-7
  • Chet noi hoang vang, “cua quy” cua hoang de Napoleon bi ai danh cap?-Hinh-8
  • Chet noi hoang vang, “cua quy” cua hoang de Napoleon bi ai danh cap?-Hinh-9
  • Chet noi hoang vang, “cua quy” cua hoang de Napoleon bi ai danh cap?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)