Chi tiết quái đản giật mình trong lễ mai táng phi tần Trung Quốc

Dưới thời phong kiến, phi tần Trung Quốc sau khi chết đều bị bịt kín hậu môn bằng nút ngọc. Tập tục mai táng này khiến nhiều người vô cùng khó hiểu. 

  • Chi tiet quai dan giat minh trong le mai tang phi tan Trung Quoc
  • Chi tiet quai dan giat minh trong le mai tang phi tan Trung Quoc-Hinh-2
  • Chi tiet quai dan giat minh trong le mai tang phi tan Trung Quoc-Hinh-3
  • Chi tiet quai dan giat minh trong le mai tang phi tan Trung Quoc-Hinh-4
  • Chi tiet quai dan giat minh trong le mai tang phi tan Trung Quoc-Hinh-5
  • Chi tiet quai dan giat minh trong le mai tang phi tan Trung Quoc-Hinh-6
  • Chi tiet quai dan giat minh trong le mai tang phi tan Trung Quoc-Hinh-7
  • Chi tiet quai dan giat minh trong le mai tang phi tan Trung Quoc-Hinh-8
  • Chi tiet quai dan giat minh trong le mai tang phi tan Trung Quoc-Hinh-9
  • Chi tiet quai dan giat minh trong le mai tang phi tan Trung Quoc-Hinh-10
Tâm Anh (TH)