Chiêm ngưỡng đền thờ vua Hùng hoành tráng nhất Nam Bộ

Google News

(Kiến Thức) - Nằm ở quận 9 của TP HCM, Khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc là đền thờ vua Hùng quy mô hoành tráng nhất miền Nam.

 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-2
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-3
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-4
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-5
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-6
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-7
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-8
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-9
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-10
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-11
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-12
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-13
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-14
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-15
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-16
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-17
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-18
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-19
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-20
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-21
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-22
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-23
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-24
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-25
 • Chiem nguong den tho vua Hung hoanh trang nhat Nam Bo-Hinh-26
Quốc Lê