Chôn muộn vài năm, vì sao thi hài hoàng đế Trung Quốc vẫn nguyên vẹn?

Dưới thời phong kiến, sau vài tháng hay vài năm, không ít hoàng đế Trung Quốc mới được chôn cất. Do đó, người xưa có những cách giúp thi hài không bị phân hủy.

  • Chon muon vai nam, vi sao thi hai hoang de Trung Quoc van nguyen ven?
  • Chon muon vai nam, vi sao thi hai hoang de Trung Quoc van nguyen ven?-Hinh-2
  • Chon muon vai nam, vi sao thi hai hoang de Trung Quoc van nguyen ven?-Hinh-3
  • Chon muon vai nam, vi sao thi hai hoang de Trung Quoc van nguyen ven?-Hinh-4
  • Chon muon vai nam, vi sao thi hai hoang de Trung Quoc van nguyen ven?-Hinh-5
  • Chon muon vai nam, vi sao thi hai hoang de Trung Quoc van nguyen ven?-Hinh-6
  • Chon muon vai nam, vi sao thi hai hoang de Trung Quoc van nguyen ven?-Hinh-7
  • Chon muon vai nam, vi sao thi hai hoang de Trung Quoc van nguyen ven?-Hinh-8
  • Chon muon vai nam, vi sao thi hai hoang de Trung Quoc van nguyen ven?-Hinh-9
  • Chon muon vai nam, vi sao thi hai hoang de Trung Quoc van nguyen ven?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)