Chưa kịp làm vua, hoàng tử nhà Nguyễn nào chết vì dịch bệnh?

Được vua cha truyền ngôi báu nhưng chưa kịp làm vua, hoàng tử này đã qua đời vì dịch bệnh.

  • Chua kip lam vua, hoang tu nha Nguyen nao chet vi dich benh?
  • Chua kip lam vua, hoang tu nha Nguyen nao chet vi dich benh?-Hinh-2
  • Chua kip lam vua, hoang tu nha Nguyen nao chet vi dich benh?-Hinh-3
  • Chua kip lam vua, hoang tu nha Nguyen nao chet vi dich benh?-Hinh-4
  • Chua kip lam vua, hoang tu nha Nguyen nao chet vi dich benh?-Hinh-5
  • Chua kip lam vua, hoang tu nha Nguyen nao chet vi dich benh?-Hinh-6
Theo Nguyễn Thanh Điệp / Zing