Chuyên gia lý giải: “Tháng cô hồn, vì sao kiêng phơi quần áo ban đêm“?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Theo dân gian, tháng cô hồn là tháng của ma quỷ quấy nhiễu. Do vậy, người dân thực hiện một số kiêng kỵ để tránh gặp những điều không may mắn. Trong số những kiêng kỵ tháng cô hồn, người dân kiêng phơi quần áo ban đêm. Một số chuyên gia đưa ra quan điểm về vấn đề này.

  • Chuyen gia ly giai:
  • Chuyen gia ly giai:
  • Chuyen gia ly giai:
  • Chuyen gia ly giai:
  • Chuyen gia ly giai:
  • Chuyen gia ly giai:
  • Chuyen gia ly giai:
  • Chuyen gia ly giai:
  • Chuyen gia ly giai:
  • Chuyen gia ly giai: