Chuyện "không thể tin nổi" về chiếc giếng cổ của triều Tây Sơn

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Về sự thiêng của chiếc giếng cổ ở đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, người còn truyền tụng chuyện về những kẻ bất kính đã bị trừng phạt thích đáng. Tiêu biểu là câu chuyện năm 1967.

  • Chuyen
  • Chuyen
  • Chuyen
  • Chuyen
  • Chuyen
  • Chuyen
  • Chuyen
  • Chuyen
  • Chuyen
  • Chuyen