Chuyện vị nữ thần có 97 ông chồng, được thờ phụng ở Nha Trang

Google News

Bà sinh được 38 con gái với những người chồng của mình. Tất cả đều hóa thân thành nữ thần, trong đó có ba người được chọn làm thần bảo vệ đất đai và còn thờ phụng cho tới ngày nay...

 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang
 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang-Hinh-2
 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang-Hinh-3
 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang-Hinh-4
 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang-Hinh-5
 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang-Hinh-6
 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang-Hinh-7
 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang-Hinh-8
 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang-Hinh-9
 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang-Hinh-10
 • Chuyen vi nu than co 97 ong chong, duoc tho phung o Nha Trang-Hinh-11
Quốc Lê