Có 18 đời vua Hùng, vì sao chỉ có một ngày giỗ tổ Hùng Vương?

Theo sách "Đại Nam hội điển sự lệ", lễ giỗ tổ Hùng Vương từng được các triều đại trước quy định.

  • Co 18 doi vua Hung, vi sao chi co mot ngay gio to Hung Vuong?
  • Co 18 doi vua Hung, vi sao chi co mot ngay gio to Hung Vuong?-Hinh-2
  • Co 18 doi vua Hung, vi sao chi co mot ngay gio to Hung Vuong?-Hinh-3
  • Co 18 doi vua Hung, vi sao chi co mot ngay gio to Hung Vuong?-Hinh-4
  • Co 18 doi vua Hung, vi sao chi co mot ngay gio to Hung Vuong?-Hinh-5
  • Co 18 doi vua Hung, vi sao chi co mot ngay gio to Hung Vuong?-Hinh-6
  • Co 18 doi vua Hung, vi sao chi co mot ngay gio to Hung Vuong?-Hinh-7
  • Co 18 doi vua Hung, vi sao chi co mot ngay gio to Hung Vuong?-Hinh-8
Theo Nguyễn Thanh Điệp/ Zing