Có “mắt thần”, sao Tôn Ngộ Không không phân biệt được Đường Tăng thật - giả?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không từng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng lan khi một yêu quái biến thành Đường Tăng. Dù có hỏa nhãn kim tinh nhưng Tề Thiên Đại Thánh không thể phân biệt được đâu là yêu quái. 

  • Co “mat than”, sao Ton Ngo Khong khong phan biet duoc Duong Tang that - gia?
  • Co “mat than”, sao Ton Ngo Khong khong phan biet duoc Duong Tang that - gia?-Hinh-2
  • Co “mat than”, sao Ton Ngo Khong khong phan biet duoc Duong Tang that - gia?-Hinh-3
  • Co “mat than”, sao Ton Ngo Khong khong phan biet duoc Duong Tang that - gia?-Hinh-4
  • Co “mat than”, sao Ton Ngo Khong khong phan biet duoc Duong Tang that - gia?-Hinh-5
  • Co “mat than”, sao Ton Ngo Khong khong phan biet duoc Duong Tang that - gia?-Hinh-6
  • Co “mat than”, sao Ton Ngo Khong khong phan biet duoc Duong Tang that - gia?-Hinh-7
  • Co “mat than”, sao Ton Ngo Khong khong phan biet duoc Duong Tang that - gia?-Hinh-8
  • Co “mat than”, sao Ton Ngo Khong khong phan biet duoc Duong Tang that - gia?-Hinh-9
  • Co “mat than”, sao Ton Ngo Khong khong phan biet duoc Duong Tang that - gia?-Hinh-10