Cổ vật cực quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Phía sau những cổ vật này là câu chuyện đầy ý nghĩa về lịch sử thực thi chủ quyền biển trong suốt hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam.

 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam
 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam-Hinh-2
 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam-Hinh-3
 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam-Hinh-4
 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam-Hinh-5
 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam-Hinh-6
 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam-Hinh-7
 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam-Hinh-8
 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam-Hinh-9
 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam-Hinh-10
 • Co vat cuc quy khang dinh chu quyen bien dao Viet Nam-Hinh-11
Quốc Lê