Cổng Ngọ Môn ở Tử Cấm Thành: Chỉ 5 người nào được phép đi?

Ngọ Môn là lối vào quan trọng ở Tử Cấm Thành. Dưới thời phong kiến, ngoài hoàng đế Trung Quốc, chỉ rất ít người được phép đi qua cổng Ngọ Môn.

  • Cong Ngo Mon o Tu Cam Thanh: Chi 5 nguoi nao duoc phep di?
  • Cong Ngo Mon o Tu Cam Thanh: Chi 5 nguoi nao duoc phep di?-Hinh-2
  • Cong Ngo Mon o Tu Cam Thanh: Chi 5 nguoi nao duoc phep di?-Hinh-3
  • Cong Ngo Mon o Tu Cam Thanh: Chi 5 nguoi nao duoc phep di?-Hinh-4
  • Cong Ngo Mon o Tu Cam Thanh: Chi 5 nguoi nao duoc phep di?-Hinh-5
  • Cong Ngo Mon o Tu Cam Thanh: Chi 5 nguoi nao duoc phep di?-Hinh-6
  • Cong Ngo Mon o Tu Cam Thanh: Chi 5 nguoi nao duoc phep di?-Hinh-7
  • Cong Ngo Mon o Tu Cam Thanh: Chi 5 nguoi nao duoc phep di?-Hinh-8
  • Cong Ngo Mon o Tu Cam Thanh: Chi 5 nguoi nao duoc phep di?-Hinh-9
  • Cong Ngo Mon o Tu Cam Thanh: Chi 5 nguoi nao duoc phep di?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)