Cung điện bí ẩn giấu nửa số vàng thế giới, không ai dám bén mảng

Google News

Theo truyền thuyết, cung điện này cất giấu một nửa số vàng của thế giới và là nơi ở của Quan Thế Âm Bồ Tát.

 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang
 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang-Hinh-2
 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang-Hinh-3
 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang-Hinh-4
 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang-Hinh-5
 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang-Hinh-6
 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang-Hinh-7
 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang-Hinh-8
 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang-Hinh-9
 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang-Hinh-10
 • Cung dien bi an giau nua so vang the gioi, khong ai dam ben mang-Hinh-11
Thiên Trang (TH)