Đại chiến Xích Bích: Tưởng thua đau, hóa ra Tào Tháo đắc lợi nhất?

Xưa nay, thiên hạ vẫn cho rằng, Tào Tháo là kẻ thảm bại nhất sau đại chiến Xích Bích. Tuy nhiên, một quan điểm mới lại cho rằng, chính họ Tào mới là kẻ ung dung hưởng lợi trong trận đánh lớn có tính chất quyết định nhất cuối thời Đông Hán này.

 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-2
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-3
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-4
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-5
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-6
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-7
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-8
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-9
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-10
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-11
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-12
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-13
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-14
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-15
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-16
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-17
 • Dai chien Xich Bich: Tuong thua dau, hoa ra Tao Thao dac loi nhat?-Hinh-18
Thùy Liên (theo Sina, Sohu, QQ. Qulishi)