Đại cục Tam Quốc ra sao nếu Tôn Sách không đột ngột qua đời?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Vào năm 200 sau Công nguyên, Tôn Sách tử vong khi 25 tuổi. Vụ ám sát này ảnh hưởng lớn đến nhà Đông Ngô. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nếu Tôn Sách không chết trẻ thì ông có thể thống nhất thiên hạ. 

  • Dai cuc Tam Quoc ra sao neu Ton Sach khong dot ngot qua doi?
  • Dai cuc Tam Quoc ra sao neu Ton Sach khong dot ngot qua doi?-Hinh-2
  • Dai cuc Tam Quoc ra sao neu Ton Sach khong dot ngot qua doi?-Hinh-3
  • Dai cuc Tam Quoc ra sao neu Ton Sach khong dot ngot qua doi?-Hinh-4
  • Dai cuc Tam Quoc ra sao neu Ton Sach khong dot ngot qua doi?-Hinh-5
  • Dai cuc Tam Quoc ra sao neu Ton Sach khong dot ngot qua doi?-Hinh-6
  • Dai cuc Tam Quoc ra sao neu Ton Sach khong dot ngot qua doi?-Hinh-7
  • Dai cuc Tam Quoc ra sao neu Ton Sach khong dot ngot qua doi?-Hinh-8
  • Dai cuc Tam Quoc ra sao neu Ton Sach khong dot ngot qua doi?-Hinh-9
  • Dai cuc Tam Quoc ra sao neu Ton Sach khong dot ngot qua doi?-Hinh-10