Đại kỵ tuyệt đối tránh trong tháng 7 cô hồn kẻo mất mạng như chơi, tiền trôi sạch bách

Bảo Khanh -

(Kiến Thức) - Tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng “cô hồn” bởi theo dân gian đây là thời điểm mở cửa địa ngục. Trong tháng 7 cô hồn, cần tuyệt đối tránh những điều đại kỵ dưới đây.
 

  • Dai ky tuyet doi tranh trong thang 7 co hon keo mat mang nhu choi, tien troi sach bach
  • Dai ky tuyet doi tranh trong thang 7 co hon keo mat mang nhu choi, tien troi sach bach-Hinh-2
  • Dai ky tuyet doi tranh trong thang 7 co hon keo mat mang nhu choi, tien troi sach bach-Hinh-3
  • Dai ky tuyet doi tranh trong thang 7 co hon keo mat mang nhu choi, tien troi sach bach-Hinh-4
  • Dai ky tuyet doi tranh trong thang 7 co hon keo mat mang nhu choi, tien troi sach bach-Hinh-5
  • Dai ky tuyet doi tranh trong thang 7 co hon keo mat mang nhu choi, tien troi sach bach-Hinh-6
  • Dai ky tuyet doi tranh trong thang 7 co hon keo mat mang nhu choi, tien troi sach bach-Hinh-7