Đầu giường để 3 thứ: Tai họa kéo đến, con cháu lụi bại

Google News

Các cụ dạy, đầu giường nhất định không được đặt 3 thứ này kẻo về sau khốn đốn, lụi bại.

 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-2
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-3
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-4
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-5
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-6
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-7
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-8
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-9
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-10
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-11
 • Dau giuong de 3 thu: Tai hoa keo den, con chau lui bai-Hinh-12
Theo giaitri.thoibaovhnt.com.vn