Đêm định mệnh trong Tử Cấm Thành, 16 cung nữ làm chuyện khủng khiếp

Google News

Vào một đêm năm 1542, một nhóm cung nữ đã bí mật ám sát Minh Thế Tông Gia Tĩnh Đế khi ông đang ngủ. Vị hoàng đế này thoát chết trong gang tấc khi một cung nữ trong số đó phản bội vào phút chót.

  • Dem dinh menh trong Tu Cam Thanh, 16 cung nu lam chuyen khung khiep
  • Dem dinh menh trong Tu Cam Thanh, 16 cung nu lam chuyen khung khiep-Hinh-2
  • Dem dinh menh trong Tu Cam Thanh, 16 cung nu lam chuyen khung khiep-Hinh-3
  • Dem dinh menh trong Tu Cam Thanh, 16 cung nu lam chuyen khung khiep-Hinh-4
  • Dem dinh menh trong Tu Cam Thanh, 16 cung nu lam chuyen khung khiep-Hinh-5
  • Dem dinh menh trong Tu Cam Thanh, 16 cung nu lam chuyen khung khiep-Hinh-6
  • Dem dinh menh trong Tu Cam Thanh, 16 cung nu lam chuyen khung khiep-Hinh-7
  • Dem dinh menh trong Tu Cam Thanh, 16 cung nu lam chuyen khung khiep-Hinh-8
  • Dem dinh menh trong Tu Cam Thanh, 16 cung nu lam chuyen khung khiep-Hinh-9
  • Dem dinh menh trong Tu Cam Thanh, 16 cung nu lam chuyen khung khiep-Hinh-10
Tâm Anh (TH)