Đền thờ nổi tiếng linh thiêng phải ghé thăm ở phố cổ HN ngày Tết

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, đền Bạch Mã và đền Quan Đế là bốn ngôi đền mang những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt mà du khách không thể bỏ qua nếu có dịp du xuân ở khu phố cổ Hà Nội.

 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-2
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-3
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-4
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-5
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-6
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-7
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-8
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-9
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-10
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-11
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-12
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-13
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-14
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-15
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-16
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-17
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-18
 • Den tho noi tieng linh thieng phai ghe tham o pho co HN ngay Tet-Hinh-19