Điểm danh 4 vũ khí huyền thoại trong lịch sử Việt Nam

Trong lịch sử Việt Nam, 4 vũ khí huyền thoại dưới đây gắn liền với những nhân vật lớn trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-2
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-3
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-4
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-5
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-6
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-7
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-8
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-9
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-10
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-11
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-12
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-13
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-14
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-15
 • Diem danh 4 vu khi huyen thoai trong lich su Viet Nam-Hinh-16
Tâm Anh (TH)