Diện mạo đường phố Sài Gòn một thế kỷ trước qua ảnh người Pháp

Google News

Cùng ngắm diện mạo các đường phố trung tâm Sài Gòn đầu thế kỷ 21 qua những tấm bưu thiếp cổ của người Pháp.

  • Dien mao duong pho Sai Gon mot the ky truoc qua anh nguoi Phap
  • Dien mao duong pho Sai Gon mot the ky truoc qua anh nguoi Phap-Hinh-2
  • Dien mao duong pho Sai Gon mot the ky truoc qua anh nguoi Phap-Hinh-3
  • Dien mao duong pho Sai Gon mot the ky truoc qua anh nguoi Phap-Hinh-4
  • Dien mao duong pho Sai Gon mot the ky truoc qua anh nguoi Phap-Hinh-5
  • Dien mao duong pho Sai Gon mot the ky truoc qua anh nguoi Phap-Hinh-6
  • Dien mao duong pho Sai Gon mot the ky truoc qua anh nguoi Phap-Hinh-7
  • Dien mao duong pho Sai Gon mot the ky truoc qua anh nguoi Phap-Hinh-8
  • Dien mao duong pho Sai Gon mot the ky truoc qua anh nguoi Phap-Hinh-9
T.B (tổng hợp)