Điều bất ngờ ở hội quán Quảng Đông mới khôi phục ở Hà Nội

Không chỉ là một công trình kiến trúc đặc sắc của phố cổ Hà Nội, hội quán Quảng Đông còn là nơi ghi dấu sự nghiệp nhà cách mạng Tôn Trung Sơn...

 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-2
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-3
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-4
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-5
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-6
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-7
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-8
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-9
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-10
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-11
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-12
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-13
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-14
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-15
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-16
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-17
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-18
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-19
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-20
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-21
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-22
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-23
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-24
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-25
 • Dieu bat ngo o hoi quan Quang Dong moi khoi phuc o Ha Noi-Hinh-26
Quốc Lê