Điều cực bất ngờ về tên gọi thành phố Đà Nẵng

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Tên gọi "Đà Nẵng" có ý nghĩa gì? Cho đến nay, nguồn gốc tên gọi thành phố Đà Nẵng vẫn làm tốn không ít giấy mực của các nhà nghiên cứu.

 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-2
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-3
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-4
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-5
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-6
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-7
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-8
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-9
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-10
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-11
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-12
 • Dieu cuc bat ngo ve ten goi thanh pho Da Nang-Hinh-13