Điều đặc biệt trong lễ cưới của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu

Từ giữa tháng 3/1934 đến đầu tháng 4/1934, lễ đại hôn vua Bảo Đại và lễ tấn phong hoàng hậu Nam Phương được tổ chức với nhiều chi tiết đặc biệt.

  • Dieu dac biet trong le cuoi cua vua Bao Dai va Nam Phuong Hoang hau
  • Dieu dac biet trong le cuoi cua vua Bao Dai va Nam Phuong Hoang hau-Hinh-2
  • Dieu dac biet trong le cuoi cua vua Bao Dai va Nam Phuong Hoang hau-Hinh-3
  • Dieu dac biet trong le cuoi cua vua Bao Dai va Nam Phuong Hoang hau-Hinh-4
  • Dieu dac biet trong le cuoi cua vua Bao Dai va Nam Phuong Hoang hau-Hinh-5
  • Dieu dac biet trong le cuoi cua vua Bao Dai va Nam Phuong Hoang hau-Hinh-6
  • Dieu dac biet trong le cuoi cua vua Bao Dai va Nam Phuong Hoang hau-Hinh-7
  • Dieu dac biet trong le cuoi cua vua Bao Dai va Nam Phuong Hoang hau-Hinh-8
  • Dieu dac biet trong le cuoi cua vua Bao Dai va Nam Phuong Hoang hau-Hinh-9
  • Dieu dac biet trong le cuoi cua vua Bao Dai va Nam Phuong Hoang hau-Hinh-10
Tâm Anh (TH)