Điều ít người biết về đài Thánh tử đạo nổi tiếng ở Huế

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Đài Thánh Tử đạo là nơi ghi dấu một sự kiện đau thương trong phong trào đấu tranh của Phật giáo Huế năm 1963 - một phong trào yêu nước, chống đế quốc Mỹ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ của dân tộc.