Điều ít người biết về quán Huyền Thiên linh thiêng của Hà Nội xưa

Dù không còn là một đạo quán, dấu ấn của thời còn nằm trong "Thăng Long Tứ quán" vẫn hiện diện rõ nét tại chùa Huyền Thiên...

  • Dieu it nguoi biet ve quan Huyen Thien linh thieng cua Ha Noi xua
  • Dieu it nguoi biet ve quan Huyen Thien linh thieng cua Ha Noi xua-Hinh-2
  • Dieu it nguoi biet ve quan Huyen Thien linh thieng cua Ha Noi xua-Hinh-3
  • Dieu it nguoi biet ve quan Huyen Thien linh thieng cua Ha Noi xua-Hinh-4
  • Dieu it nguoi biet ve quan Huyen Thien linh thieng cua Ha Noi xua-Hinh-5
  • Dieu it nguoi biet ve quan Huyen Thien linh thieng cua Ha Noi xua-Hinh-6
  • Dieu it nguoi biet ve quan Huyen Thien linh thieng cua Ha Noi xua-Hinh-7
  • Dieu it nguoi biet ve quan Huyen Thien linh thieng cua Ha Noi xua-Hinh-8
  • Dieu it nguoi biet ve quan Huyen Thien linh thieng cua Ha Noi xua-Hinh-9
  • Dieu it nguoi biet ve quan Huyen Thien linh thieng cua Ha Noi xua-Hinh-10
Quốc Lê