Đồ vật độc đáo làm từ vỏ bom đạn, xác máy bay... thời bao cấp (1)

Trong kháng chiến chống Mỹ và thời bao cấp, người Việt đã biến những thứ từ vỏ đạn bom, mảnh xác máy bay… thành nhiều đồ vật hữu ích.

 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-2
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-3
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-4
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-5
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-6
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-7
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-8
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-9
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-10
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-11
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-12
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (1)-Hinh-13
Quốc Lê