Đồ vật độc đáo làm từ vỏ bom đạn, xác máy bay... thời bao cấp (2)

Những đồ vật này là minh chứng cho sự sáng tạo của người Việt trong bối cảnh khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ và sau đó là thời bao cấp.

 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-2
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-3
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-4
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-5
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-6
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-7
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-8
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-9
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-10
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-11
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-12
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-13
 • Do vat doc dao lam tu vo bom dan, xac may bay... thoi bao cap (2)-Hinh-14
Quốc Lê