Độc đáo thị trấn cổ hình ngôi sao 9 cánh, trăm năm vẫn hoàn hảo

Google News

Được xây dựng vào năm 1593, thị trấn cổ Palmanova được xem là phòng thủ quân sự hoàn hảo ở Italy. Nhằm chống lại các cuộc tấn công của quân đội Ottoman, Palmanova có hệ thống phòng thủ kiên cố, phức tạp.

  • Doc dao thi tran co hinh ngoi sao 9 canh, tram nam van hoan hao
  • Doc dao thi tran co hinh ngoi sao 9 canh, tram nam van hoan hao-Hinh-2
  • Doc dao thi tran co hinh ngoi sao 9 canh, tram nam van hoan hao-Hinh-3
  • Doc dao thi tran co hinh ngoi sao 9 canh, tram nam van hoan hao-Hinh-4
  • Doc dao thi tran co hinh ngoi sao 9 canh, tram nam van hoan hao-Hinh-5
  • Doc dao thi tran co hinh ngoi sao 9 canh, tram nam van hoan hao-Hinh-6
  • Doc dao thi tran co hinh ngoi sao 9 canh, tram nam van hoan hao-Hinh-7
  • Doc dao thi tran co hinh ngoi sao 9 canh, tram nam van hoan hao-Hinh-8
  • Doc dao thi tran co hinh ngoi sao 9 canh, tram nam van hoan hao-Hinh-9
  • Doc dao thi tran co hinh ngoi sao 9 canh, tram nam van hoan hao-Hinh-10
Tâm Anh (TH)