Đối mặt hơn 40 vụ ám sát, vì sao trùm Hitler vẫn "sống dai"?

Là người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã, trùm phát xít Hitler được cho đối mặt với hơn 42 vụ ám sát. Tuy nhiên, những nỗ lực thủ tiêu Hitler đều thất bại.

 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
 • Doi mat hon 40 vu am sat, vi sao trum Hitler van
Tâm Anh (theo Grunge)