Đúng 0h 1/7, 3 con giáp một bước lên mây, ra ngõ ngã trúng hố vàng

Bước sang tháng 7, tử vi dự báo, những con giáp này vận trình suôn sẻ, công danh sáng ngời, vận khí lên hương, tình - tiền viên mãn.

 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-2
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-3
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-4
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-5
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-6
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-7
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-8
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-9
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-10
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-11
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-12
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-13
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-14
 • Dung 0h 1/7, 3 con giap mot buoc len may, ra ngo nga trung ho vang-Hinh-15
Theo Vũ Ngọc/Sài Gòn thể thao