Dùng AI phục dựng Điêu Thuyền, Võ Tắc Thiên, giật mình dung mạo...

Google News

Các chuyên gia đã sử dụng các bức tranh làm tư liệu để AI phục dựng chân dung của một số nhân vật nổi tiếng lịch sử như Võ Tắc Thiên, Tần Thủy Hoàng, Điêu Thuyền... Kết quả phục dựng khiến nhiều người giật mình.

  • Dung AI phuc dung Dieu Thuyen, Vo Tac Thien, giat minh dung mao...
  • Dung AI phuc dung Dieu Thuyen, Vo Tac Thien, giat minh dung mao...-Hinh-2
  • Dung AI phuc dung Dieu Thuyen, Vo Tac Thien, giat minh dung mao...-Hinh-3
  • Dung AI phuc dung Dieu Thuyen, Vo Tac Thien, giat minh dung mao...-Hinh-4
  • Dung AI phuc dung Dieu Thuyen, Vo Tac Thien, giat minh dung mao...-Hinh-5
  • Dung AI phuc dung Dieu Thuyen, Vo Tac Thien, giat minh dung mao...-Hinh-6
  • Dung AI phuc dung Dieu Thuyen, Vo Tac Thien, giat minh dung mao...-Hinh-7
  • Dung AI phuc dung Dieu Thuyen, Vo Tac Thien, giat minh dung mao...-Hinh-8
  • Dung AI phuc dung Dieu Thuyen, Vo Tac Thien, giat minh dung mao...-Hinh-9
Tâm Anh (TH)