Gia Cát Lượng để lại tài sản gì khiến Lưu Thiện rớt nước mắt?

Trước khi chết, Gia Cát Lượng viết thư cho Lưu Thiện để "kê khai" tổng tài sản của mình để lại cho con cháu. Biết được điều này, Lưu Thiện cảm động, rơi lệ.

  • Gia Cat Luong de lai tai san gi khien Luu Thien rot nuoc mat?
  • Gia Cat Luong de lai tai san gi khien Luu Thien rot nuoc mat?-Hinh-2
  • Gia Cat Luong de lai tai san gi khien Luu Thien rot nuoc mat?-Hinh-3
  • Gia Cat Luong de lai tai san gi khien Luu Thien rot nuoc mat?-Hinh-4
  • Gia Cat Luong de lai tai san gi khien Luu Thien rot nuoc mat?-Hinh-5
  • Gia Cat Luong de lai tai san gi khien Luu Thien rot nuoc mat?-Hinh-6
  • Gia Cat Luong de lai tai san gi khien Luu Thien rot nuoc mat?-Hinh-7
  • Gia Cat Luong de lai tai san gi khien Luu Thien rot nuoc mat?-Hinh-8
  • Gia Cat Luong de lai tai san gi khien Luu Thien rot nuoc mat?-Hinh-9
  • Gia Cat Luong de lai tai san gi khien Luu Thien rot nuoc mat?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)