Gia Cát Lượng được Triệu Vân báo mộng điều gì đến nỗi bật khóc?

Gia Cát Lượng là quân sư tài ba, liệu sự như thần dưới thời Tam Quốc. Tương truyền, Khổng Minh từng được Triệu Vân báo mộng. Trong giấc mộng, Triệu Vân nói một câu ngắn ngủi nhưng đã khiến Gia Cát Lượng không kìm được nước mắt. 

  • Gia Cat Luong duoc Trieu Van bao mong dieu gi den noi bat khoc?
  • Gia Cat Luong duoc Trieu Van bao mong dieu gi den noi bat khoc?-Hinh-2
  • Gia Cat Luong duoc Trieu Van bao mong dieu gi den noi bat khoc?-Hinh-3
  • Gia Cat Luong duoc Trieu Van bao mong dieu gi den noi bat khoc?-Hinh-4
  • Gia Cat Luong duoc Trieu Van bao mong dieu gi den noi bat khoc?-Hinh-5
  • Gia Cat Luong duoc Trieu Van bao mong dieu gi den noi bat khoc?-Hinh-6
  • Gia Cat Luong duoc Trieu Van bao mong dieu gi den noi bat khoc?-Hinh-7
  • Gia Cat Luong duoc Trieu Van bao mong dieu gi den noi bat khoc?-Hinh-8
  • Gia Cat Luong duoc Trieu Van bao mong dieu gi den noi bat khoc?-Hinh-9
  • Gia Cat Luong duoc Trieu Van bao mong dieu gi den noi bat khoc?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)