"Gia Định tam hùng" là 3 dũng tướng nào?

"Gia Định tam hùng" là danh hiệu người đời dùng để nói về 3 người dũng tướng của Nguyễn Ánh (vua Gia Long). 

Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing