Giả thuyết lạ: Mộ Thành Cát Tư Hãn thất lạc là do... lạc đà?

Theo một giả thuyết, Thành Cát Tư Hãn được chôn cất theo truyền thống của người Mông Cổ. Tuy nhiên, vị trí ngôi mộ bị thất lạc liên quan đến con lạc đà.

  • Gia thuyet la: Mo Thanh Cat Tu Han that lac la do... lac da?
  • Gia thuyet la: Mo Thanh Cat Tu Han that lac la do... lac da?-Hinh-2
  • Gia thuyet la: Mo Thanh Cat Tu Han that lac la do... lac da?-Hinh-3
  • Gia thuyet la: Mo Thanh Cat Tu Han that lac la do... lac da?-Hinh-4
  • Gia thuyet la: Mo Thanh Cat Tu Han that lac la do... lac da?-Hinh-5
  • Gia thuyet la: Mo Thanh Cat Tu Han that lac la do... lac da?-Hinh-6
  • Gia thuyet la: Mo Thanh Cat Tu Han that lac la do... lac da?-Hinh-7
  • Gia thuyet la: Mo Thanh Cat Tu Han that lac la do... lac da?-Hinh-8
  • Gia thuyet la: Mo Thanh Cat Tu Han that lac la do... lac da?-Hinh-9
  • Gia thuyet la: Mo Thanh Cat Tu Han that lac la do... lac da?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)