Giải mã ẩn số trên bia mộ nhà toán học nổi tiếng Diophantus

Google News

Được mệnh danh là "cha đẻ" của ngành đại số, cho đến lúc Diophantus qua đời tình yêu với toán học của ông vẫn còn vẹn nguyên.

 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus
 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus-Hinh-2
 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus-Hinh-3
 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus-Hinh-4
 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus-Hinh-5
 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus-Hinh-6
 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus-Hinh-7
 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus-Hinh-8
 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus-Hinh-9
 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus-Hinh-10
 • Giai ma an so tren bia mo nha toan hoc noi tieng Diophantus-Hinh-11
Thiên Trang (TH)