Giải mã kế hoạch tấn công New York của trùm phát xít Hitler

Tháng 6/1942, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã thực hiện kế hoạch tấn công Mỹ, đặc biệt là thành phố New York một cách bí mật. Chiến dịch này có tên Pastorius. Hitler hy vọng sẽ khiến Mỹ tổn thất nghiêm trọng. 

  • Giai ma ke hoach tan cong New York cua trum phat xit Hitler
  • Giai ma ke hoach tan cong New York cua trum phat xit Hitler-Hinh-2
  • Giai ma ke hoach tan cong New York cua trum phat xit Hitler-Hinh-3
  • Giai ma ke hoach tan cong New York cua trum phat xit Hitler-Hinh-4
  • Giai ma ke hoach tan cong New York cua trum phat xit Hitler-Hinh-5
  • Giai ma ke hoach tan cong New York cua trum phat xit Hitler-Hinh-6
  • Giai ma ke hoach tan cong New York cua trum phat xit Hitler-Hinh-7
  • Giai ma ke hoach tan cong New York cua trum phat xit Hitler-Hinh-8
  • Giai ma ke hoach tan cong New York cua trum phat xit Hitler-Hinh-9
  • Giai ma ke hoach tan cong New York cua trum phat xit Hitler-Hinh-10
Tâm Anh (theo historicmysteries)