Giải mã khẩu đại bác khổng lồ ở cổng thành Lạng Sơn

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Không biết từ bao giờ, có lẽ đã rất lâu rồi, khẩu đại bác khổng lồ án ngữ nơi cổng thành cổ Lạng Sơn vẫn đứng vững mặc cho nắng gió mùa hè, cái rét tê tái mùa đông. 

 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-2
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-3
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-4
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-5
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-6
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-7
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-8
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-9
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-10
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-11
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-12
 • Giai ma khau dai bac khong lo o cong thanh Lang Son-Hinh-13