Giải mã sự thật hãi hùng về Cuốn Kinh của Quỷ

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Cuốn Kinh của Quỷ - Codex Gigas cao 92 cm, rộng 50 cm, gồm 320 trang, dày 20 cm và nặng khoảng 74,8 kg. Theo truyền thuyết, một thầy tu đã được sự trợ giúp của quỷ Satan để có thể thực hiện cuốn sách này.

 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy
 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy-Hinh-2
 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy-Hinh-3
 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy-Hinh-4
 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy-Hinh-5
 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy-Hinh-6
 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy-Hinh-7
 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy-Hinh-8
 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy-Hinh-9
 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy-Hinh-10
 • Giai ma su that hai hung ve Cuon Kinh cua Quy-Hinh-11