Giải mã sức mạnh Tuyệt Ảnh - chiến mã lợi hại nhất của Tào Tháo

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Là một trong những nhân vật nổi tiếng thời Tam quốc, Tào Tháo được người đời nhớ đến với việc sở hữu con ngựa Tuyệt Ảnh. Nó được xem là chiến mã lợi hại nhất của Tào Tháo với khả năng phi thường. 

  • Giai ma suc manh Tuyet Anh - chien ma loi hai nhat cua Tao Thao
  • Giai ma suc manh Tuyet Anh - chien ma loi hai nhat cua Tao Thao-Hinh-2
  • Giai ma suc manh Tuyet Anh - chien ma loi hai nhat cua Tao Thao-Hinh-3
  • Giai ma suc manh Tuyet Anh - chien ma loi hai nhat cua Tao Thao-Hinh-4
  • Giai ma suc manh Tuyet Anh - chien ma loi hai nhat cua Tao Thao-Hinh-5
  • Giai ma suc manh Tuyet Anh - chien ma loi hai nhat cua Tao Thao-Hinh-6
  • Giai ma suc manh Tuyet Anh - chien ma loi hai nhat cua Tao Thao-Hinh-7
  • Giai ma suc manh Tuyet Anh - chien ma loi hai nhat cua Tao Thao-Hinh-8
  • Giai ma suc manh Tuyet Anh - chien ma loi hai nhat cua Tao Thao-Hinh-9
  • Giai ma suc manh Tuyet Anh - chien ma loi hai nhat cua Tao Thao-Hinh-10