Giải mã tượng Kim Cương chiến thần nghìn tuổi của Đại Việt

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Là vị thần bảo vệ Phật pháp, tượng Kim Cương chùa Đọi được tạo hình với trang phục như võ tướng, thân mặc giáp, tư thế như sẵn sàng xung chiến...

 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-2
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-3
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-4
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-5
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-6
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-7
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-8
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-9
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-10
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-11
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-12
 • Giai ma tuong Kim Cuong chien than nghin tuoi cua Dai Viet-Hinh-13